Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie

Konferencja PUM 26

Wykłady


Niedokrwistość – spojrzenie hematologa, nefrologa i gastroenterologa

Powitanie i rozpoczęcie konferencji

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Dr n. med. Katarzyna Fischer

Dr n. med. Katarzyna Fischer

Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Niedokrwistości niedoborowe – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Dr hab. n. med. Andrzej Mital

Dr hab. n. med. Andrzej Mital

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Niedokrwistość w chorobach nerek

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Czy nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna może nam pomóc w rozpoznawaniu i leczeniu niedokrwistości?

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Dr hab. n. med. Wojciech Marlicz

Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie


Blok prezentacji firmowych

Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Dr n. farm. inż. Patryk Matuszek

Dr n. farm. inż. Patryk Matuszek

EUROIMMUN Polska Sp. z o.o.

Rola oznaczeń biomarkerów w chorobie Alzheimera

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Tomasz Kucharski

Tomasz Kucharski

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.


Stan zapalny w badaniach rutynowych i specjalistycznych

Dlaczego monitorowanie stanu zapalnego u chorych na choroby reumatyczne wciąż stanowi wyzwanie?

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz J. Kucharz

Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Górnośląskie Centrum Medyczne

Nowe spojrzenie na znaczenie żelaza w patogenezie stanu zapalnego i miażdżycy

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl

Prof. dr hab. n. med. Ewa Bryl

Zakład Patologii i Reumatologii Doświadczalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Stan zapalny a cukrzyca

Materiał dostępny po zalogowaniu od 19 listopada

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Solnica

Katedra Biochemii Klinicznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków