Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie

Konferencja PUM 26

Dziękujemy

XXVI konferencja naukowo-szkoleniowa

Postępy w diagnostyce chorób autoimmunologicznych.
Niedokrwistość i stan zapalny w ujęciu interdyscyplinarnym

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Odpowiedzi na wszystkie pytania zadane prelegentom w czasie trwania konferencji zostaną przesłane drogą mailową wraz z certyfikatami potwierdzającymi udział w konferencji i materiałami pokonferencyjnymi do 9 grudnia 2022 r.