Klinika Reumatologii, Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Immunologii Klinicznej oraz Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej PUM w Szczecinie

Konferencja PUM 26

Rejestracja

Do rejestracji wymagane jest podanie danych, które zamieszczone będą na certyfikacie potwierdzającym udział w konferencji (certyfikaty zostaną rozesłane mailowo po jej zakończeniu).

Przeglądaj pliki Nie wybrano pliku


Ponisze dane proszę wypełnić tylko w przypadku chęci uzyskania faktury: